Beleidsvisie 2018 - 2028
De afgelopen periode is in samenspraak met aandeelhouder, RvC, Pachtersraad en de Stadserven geschreven aan de Beleidsvisie 2018 - 2028. 


Voor het persbericht klik hier: persbericht 23 januari 2018
Voor de brochure klik hier: Beleidsvisie 2018-2028
Voor het advies van de pachtersraad klik hier
Voor de brief van de RvC aan de aandeelhouder Klik hier
Voor de review van de heer Veerman aan het College van B&W klik hier
 


Flashworks vormgeving en webdesign _