Pachtersraad: Vervolgonderzoek is nodig
Na het verschijnen van het Aeres-onderzoek over het pachtprijsbeleid is in enkele maanden tijd de beleidsvisie Kampereiland tot stand gekomen. De Pachtersraad en de Pachtersbond zijn daarbij betrokken en lieten daar tussentijds hun licht over schijnen. De pachters blijven kritisch, begrijpelijk, want ze willen graag voldoende zekerheden voor een geslaagde transitie. Hoe pakt het nieuwe beleid straks uit voor de pachter? En wat betekent het voor het inkomen van de pachters?

Ton Leyten, voorzitter Pachtersraad:IMG 6482.klein

‘De pachtprijs blijft de grondbeloning drukken’

"Als Pachtersraad zijn we niet tegen schaalvergroting en erfpacht. Maar onze centrale vraag is hoe dit kan bijdragen aan de resultaten van de agrarische bedrijven op Kampereiland. Krijgen we als pachters daadwerkelijk perspectief op een hoger inkomen? Voor het antwoord op die vraag zullen we moeten weten hoe de precieze voorwaarden rondom erfpacht in de praktijk uitpakken. Dat moet nader onderzocht worden de komende periode.

Daarnaast vindt de pachtersraad dat de pachtprijs, die door de Stadserven nu is teruggebracht naar honderd procent van de regionorm, nog steeds niet in overeenstemming is met de grondbeloning. Negentig procent van de regionorm is beter te verantwoorden."

Lück Duitman, voorzitter Pachtersbond

‘Genereert erfpacht een hoger inkomen?’

Onze doelstelling is een goede aansluiting van het landbouwgebied Kampereiland met andere gebieden. Dat kan alleen als we een hoger inkomen kunnen genereren en de grondlasten in overeenstemming is met andere gebieden waarmee we worden vergeleken. We zijn nog niet overtuigd dat erfpacht ons die mogelijkheden kan bieden, maar de beleidsvisie geeft al wel een heel gedetailleerde uitwerking. We weten allemaal dat erfpacht een instrument kan zijn kapitaal aan te trekken tegen een voordelig tarief en daarmee het bedrijf te ontwikkelen. Maar als je het inkomen niet kunt vergroten heeft erfpacht geen toegevoegde waarde.

Maar hoe moet het dan? Ik vind de oplossing nog onvoldoende SMART gemaakt. Hoe gaan we meten of erfpacht bijdraagt aan het genereren van een hoger inkomen? Zijn er alternatieven om de doelstellingen te bereiken? Bedrijfseconomisch en fiscaal weten we ook niet wat de effecten van erfpacht zijn. Kloppen de aannames?


 


Flashworks vormgeving en webdesign _