Vervolgproces
De Pachtersraad, het formeel statutaire orgaan dat de Stadserven gevraagd en ongevraagd van advies dient, is gevraagd te reflecteren op de visie. Volgens de pachtersraad moet op een aantal belangrijke punten nogRon Methorst.klein nader onderzoek worden gedaan. De raad adviseert de Stadserven daarom de tijd te nemen voor nadere analyses alvorens tot definitieve vaststelling te komen.
Een aantal pachters, de Stadserven en Aeres-onderzoeker Ron Methorst, zetten momenteel een aantal vragen en onderzoekslijnen uit, waarop door onafhankelijke experts antwoorden worden gegeven. Die gegevens worden verwerkt in een gedragen slotdocument. Naar verwachting zal eind mei de beleidsvisie ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeente Kampen. Die moet, als aandeelhouder, een besluit nemen over de beleidsvisie.

De tijd tot eind mei zal worden benut om de bedrijfseconomische consequenties van de beleidsvisie voor de pachters beter in beeld te brengen. Een aantal onderwerpen wordt uitgediept, zoals de fiscale consequenties van de introductie van erfpacht die Countus momenteel op een rijtje zet. Een startbespreking heeft inmiddels plaatsgevonden. Vanuit de bedrijfsstrategieƫn uit het onderzoek uit 2015 zal worden bekeken in hoeverre erfpacht, ten opzichte van het huidig pachtbeleid en eventuele alternatieven bijdraagt, aan de versterking van het bedrijf. De uitkomsten worden besproken met deskundigen vanuit bancaire, juridische en bedrijfseconomische hoek. Dan ligt er voor de pachters voldoende informatie op tafel om een afgewogen oordeel te kunnen geven.

 


Flashworks vormgeving en webdesign _