Organisatie

Directie
De directie en het dagelijks beheer van de Stadserven wordt uitgevoerd door Noorderstaete rentmeesters. De directie is eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken en is belast met de algehele leiding. De directie staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Medewerkers
De Stadserven beschikt over een deskundig, betrokken en enthousiast medewerkersteam, onder leiding van directeur Michiel de Koe. Beherend rentmeester is Mireille Blokhuis, medior rentmeester is Yelmer Blaauw. Zij worden ondersteund door secretaresse Hanneke van den Beukel.

Raad van commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Kampereiland Vastgoed N.V. heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en in hoofdlijnen op de algemene gang van zaken. De RvC staat de directie met raad ter zijde en bestaat uit de heer ing. B. Fokkens (voorzitter), mevrouw mr. ing. J.W. Kempenaar-van Ittersum (secretaris) en de heer drs. B.W. Gort  (lid).

Aandeelhouder
De enig aandeelhouder is de gemeente Kampen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en wethouders.

 


Flashworks vormgeving en webdesign _